វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ស្តី​ពី ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ដើម្បី​ស​ន្តិ​ភា​ព និ​ង​អ្ន​ក​សា​រ​​ព័​ត៌​មា​ន​ព​ល​រដ្ឋ​ ចែ​ក​រំ​លែ​ក​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង​លើ​វិ​ស័យ​ក​សា​ង​ស​ន្តិ​ភា​ព​

អ​ង្គ​កា​រ ACT  គ្រោ​ង​នឹ​ង​បើ​ក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ស្តី​ពី ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ដើ​ម្បី​ស​ន្តិ​ភា​ព និង​ អ្ន​ក​សារ​ព័​ត៌​មា​ន​ព​ល​រដ្ឋ​។ ការ​រៀប​ចំ​វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​នេះ ក្នុង​គោ​ល​បំ​ណ​ង​ដើ​ម្បី​ចែ​ក​រំ​លែ​ក​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង​លើ​វិ​ស័​យ​ក​សា​ង​ស​ន្តិ​ភា​ព​ ដើ​ម្បី​ប​ញ្ជ្រា​ប​ទៅ​អ្ន​ក​ដែ​ល​ប្រើ​ប្រា​ស់​ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ស​ង្គ​ម ដែល​កំ​ពុង​តែ​មា​ន​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​យ៉ា​ង​ពេ​ញ​និ​យ​ម​ នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជាមា​ន​ដូ​ច​ជា ប​ណ្តា​ញ​ស​ង្គម Facebook ,  Twitter ព្រ​ម​ទាំ​ង  Email ផង​ដែ​រ​នេះ​យោ​ង​តា​ម​សេ​ច​ក្តី​ជូ​ន​ដំ​នឹ​ង​ដោ​យ​លោ​ក ស្រី ខន សុភី ប្រ​ធា​ន​គ​ម្រោ​ង​វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​អ​ង្ក​កា​រ ACT ។ លោក ស្រី ខន សុភី  បានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលដែលចូលរួម នៅក្នុង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ដើ​ម្បី​ស​ន្តិ​ភា​ព និង អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាស សិក្សា និង ដក​ពិ​សោ​ធ​ន៍​ទៅ​លើ​កា​រ​អ​នុ​វ​ត្ត​ជា​ក់​ស្តែ​ង ជាផ្លូវឈានទៅរកការដោះស្រាយទំនាស់ និងការកសាងសន្តិភាពពិតក្នុងសង្គម។ សូមបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើ អ្នកសារព័ត៍មាន លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា សិស្សនិស្សិត និង​សា​ធា​រ​ណៈ​ជ​ន​ទូ​ទៅ​មាន​ចំ​ណា​ប់​អារ​ម្ម​ណ៍ អញ្ជើញចុះឈ្មោះចូលរួម (បញ្ជាក់ពីឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ តួនាទី និងគោលបំណង នៃ​កា​រ​ចូ​ល​រួ​ម​ […]

  • វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ស្តី​ពី ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ដើម្បី​ស​ន្តិ​ភា​ព និ​ង​អ្ន​ក​សា​រ​​ព័​ត៌​មា​ន​ព​ល​រដ្ឋ​ ចែ​ក​រំ​លែ​ក​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង​លើ​វិ​ស័យ​ក​សា​ង​ស​ន្តិ​ភា​ព​已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+