គ្រាប់បាល់ ស៊ុតប៉េណ័លទី ដ៏ឆ្កួតបំផុត ធ្វើឲ្យអ្នក ចាំទី ដាច់ចង្កឹះ

បរទេស៖ វាជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើច ដែលឃើញ កីឡាករល្បីលើពិភពលោក ស៊ុតប៉េណ័លទី ដ៏ឆ្កួតៗ ធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីដាច់ចង្កឹះ ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះ វាជាបច្ចេកទេសមួយ មិនអាចឲ្យអ្នកចាំទីស្ទាបស្ទង់ពីខ្យល់បាល់បាន ។

ក្នុងចំណោមកីឡាករ ដែលស៊ុតប៉េណ័លទីដ៏ឆ្កួត តែល្អបំផុតនេះមាន Zidane , Zlatan Ibrahimović  និង Neymar ជាដើម ។

ទស្សនាវីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

គ្រាប់បាល់ ស៊ុតប៉េណ័លទី ដ៏ឆ្កួតបំផុត ធ្វើឲ្យអ្នក ចាំទី ដាច់ចង្កឹះ