អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​​ប្រកាស​​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ ២៨៤នាក់


អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​​ប្រកាស​​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ ២៨៤នាក់

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នឹង​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចំនួន ២៨៤​នាក់ (ប្រភេទ​ក្របខ័ណ្ឌ “ក”) ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម៖

 

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​​ប្រកាស​​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ ២៨៤នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​​ប្រកាស​​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ ២៨៤នាក់

 

ចុចអាន៖គន្លឹះ​ ២​យ៉ាង ជួយ​ម្ចាស់​ពាន​វោហារ​សព្ទ​សាធារណៈ​ពិភពលោក​និយាយ​អង់គ្លេស​បាន​ល្អ

ចុចអាន៖៥ ចំណុចធ្វើ​​​ឱ្យ​​ក្រុមហ៊ុនមាន​និរន្តរភាព​

 

ដោយ៖ វ៉ាន់ថន
រូបភាព៖ សាលាជាតិពន្ធដារ