កី​ឡាក​រ កី​ឡា​កា​រិ​នី ដែ​ល​ជា​អ្ន​ក​ចូល​រួ​ម​រ​ត់​ម៉ា​រ៉ា​តុ​ង មិ​ន​ត្រូ​វ​បា​ន​អ​នុ​ញ្ញា​ត​ ឲ្យ​ឈ​ប់​សំ​រា​ក​រ​ត់​ ក្នុ​ង​រយៈ​ពេល​ ២៨ ម៉ោ​ង

       ក្រុម​​កី​ឡា​ម៉ា​រ៉ា​តុ​ង​ដែ​ល​មា​ន​គ្នា​ប្រ​មា​ណ ២៥០​នា​ក់ បា​ន​ចា​ប់​ផ្តើ​ម​យុ​ទ្ធ​នា​ការ នៃ​កា​រ​រ​ត់​ ប្រ​ណាំ​ង​រ​ប​ស់​ខ្លួ​ន នៅ​តា​ម​ចំ​នុ​ច​ជា​គោ​ល​ដៅ​ធំ​ៗ​ចំ​នួ​ន​២ គឺ​នៅ​ជុំ​វិ​ញ​ប្រ​សា​ទ​អ​ង្គ​រ​ធំ​ ស​ម្រា​ប់​រយៈ​ច​ម្ងា​យ ៧២​គី​ឡូ​ម៉ែ​ត្រ រួ​ច​ពេ​ល​យ​ប់​នឹ​ង​ប​ន្ត​ដំ​ណើ​រ​ទៅ​ប្រា​សា​ទ​​បា​រា​យ​ខា​ង​លិ​ច​ នេះ​បើ​តា​ម​កា​រ​លើ​ក​ឡើ​ង​រ​ប​ស់​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម វ៉ា​ត់ ចំ​រើ​ន អ​គ្គ​លេ​ខា​ធិ​កា​រ​ស​ហ​ព័​ន្ធ​គីឡាកម្ពុជា។ ក្នុង​ការរត់ប្រណាំងលើកនេះ ត្រូមបានចែកចេញជា៣ក្រុម គឺ​ក្រុ​ម​ទី​១​ រយៈចំងាយ៣២គីឡូម៉ែត្រ ក្រុម​ទី២រ​ត់រយៈ​ចំងាយ៦៤គីឡូម៉ែត្រ នឹង​ក្រុម​ទី​៣ រត់រយៈចំងាយ១២៨គីឡូ ម៉ែត្រ ។ ចំពោះលក្ខខ័ណ្ឌវិញ ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការ ស​ហ​ព័​ន្ធ​កី​ឡា​ កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ៖ ដើម្បីជាសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់កីឡាករ កីឡាករិនី ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំ​រើ​ន​ អគ្គលេខាធិការ សហព័ន្ធកីឡាអូឡាំ ពិ​ក​កម្ពុ​ជា បានបញ្ជាក់ថា នៅ​ពេល​ យប់ សហព័ន្ធ ដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានរៀបចំ ព​ង្រា​យ​នៅ​តា​ម​គោ​ល​ដៅ​ សំខាន់ៗមួយចំនួន ។ ក្រៅពីនេះ ស​ហ​ព័​ន្ធ​ក៏​បា​ន​រៀប​ចំ​កង សេនាជននៅ តាម ភូមិ​ស​ម្រា​ប់​ផ្ត​ល់​ព័​ត៌​មា​ន​ជា​ពិ​សេ​​ស​ជួយ​ក្នុ​ង​កា​រ​រ​ក្សា​ស​ន្តិ​សុខសុវត្ថិភាព បន្ថែម […]