សម្តេច ហ៊ុន សែន បើក​វេទិការ​ឆ្លើយឆ្លង​សំនួរចម្លើយ​ជា​មួ​អ្នកលេង ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ដើម្បី​បាន​រង្វាន់​

​ ​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ​សម្តេច ហ៊ុន សែន បានចេញ​សារ​ចម្លែក​មួយ​ដោយ​បើក​ឲ្យ​មាន​វេទិការ​ឆ្លើយឆ្លង​របស់​អ្នកលេង ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ឆ្លើយឆ្លង​ជា​សំនួរចម្លើយ​ជា​មួ​លោក​ដើម្បី​ភាពស្និទ្ធស្នាល​ផង និង ដើម្បី​ភាព​រីកចំរើន​លើ​មតិ​ផង​ដោយមាន​អ្នកគាំទ្រ​ច្រើន​នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​។