ស្តាប់​ការនិទាន​រឿង​ការព្យាបាល​ជំងឺ ប៉រ និង​ការ​ចោទថា​ប៉រ​យកប្រពន្ធ​មិត្តភក្តិ​

ដំណឹងថ្មី៖​ ​ចាប់តាំងពី​ប៉រ តារាភាពយន្ត​ថៃ​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​មើល​មិនជា មិនថាតែ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ទេ យុវជន​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ក៏​ចាប់អារម្មណ៍​អំពី​តារា​រូបនេះ​ដែរ​រហូត​ឆ្ងល់​ថា តើ​ប៉រ​មាន​ជំងឺ​កាច​សារ​ហាវ​អ្វី ដល់​ថ្នាក់​ពេទ្យ​ព្យាបាល​មិនជា ។