ក្រសួង​វប្បធម៌​កម្ពុជា​-​ចិន បាន​សម្តែង​សិល្បៈ​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ចូលឆ្នាំថ្មី​និង​ប្រពៃណី​ចិន​នាពេល​ខាង​នេះ​

​ភ្នំពេញ​៖ ​ក្រសួង​វប្បធម៌​ចិន​និង​កម្ពុជា ស្ថានទូត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​វប្បធម៌​ចិន​នៅ​កម្ពុជា ទូ​រទូ​ស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា និង ក្រុម​សិល្បៈ​នៃ​ក្រុង​ធាន​ជិន​ប្រទេស​ចិន កាល​រាត្រី​ថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦​បានរួម​សហការគ្នា​រៀបចំ​ពិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​អបអរសាទរ​ចូលឆ្ន