ក្លឹប​កម្សាន្ត​លំដាប់​កាលី​ប​ដំបូង​គេ​នៅ​ភ្នំពេញ​សម្រាប់តែ​ប្រុសៗ​

គេ​ថា ប្រុសៗ​បើ​ទៅលេង​ថៃ កុំ​ភ្លេច​ចូល​ក្លឹប​កម្សាន្ត​នៅ​ទីនោះ ព្រោះ​អី​មាន​ស្រី​ស្អាតៗ​សិច​ស៊ី​ជាច្រើន​នៅក្នុង​នោះ​។ តែ​ឥលូវ​មិនបាច់​ទេ នៅ​ភ្នំពេញ​ឯណេះ ក៏មានដែរ​! មិន​ត្រឹមតែ​សម្បូរ​ស្រី​ស្អាត​ច្រើន​ដែល​រង់ចាំ​បម្រើសេវា​កម្ម​ដល់​ភ្ញៀវ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំង​មាន​បរិ​យាកាស​រីករាយ​បំបាត់​ស្ត្រែ​ស​ទៀតផង​។