ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្ហាញ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ និង​បង្កាន់ដៃ​បង់ប្រាក់ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើសច្បាប់ ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

(​ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញ​ផ្សាយ​នូវ គំរូ​បង្កាន់ដៃ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា គឺ​បង្កាន់ដៃ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់ ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង​គំរូ​បង្កាន់ដៃ​បង់ប្រាក់​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៦ (​មាន​ពីរ​ផ្នែក មុខ និង​ក្រោយ​) ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​សាធារណជន​មានការ​ភ័ន្តច្រឡំ​។​