សម្តេច ហ៊ុន សែន រំលឹក​អំពី​ការធ្វើ​គុណ​ចំពោះ​ឳ​ពុក​ម្តាយ និង​ភាព​ឯកោ​របស់​មនុស្ស​ចាស់​

​ ដំណឹងថ្មី៖ ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ មករា នេះ​សម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ដែល​គេ​ចាត់ទុកថា « បុរស​ខ្លាំង​របស់​កម្ពុជា » បាន​រំលឹក​អំពី​ការធ្វើ​គុណ​របស់លោក​ចំពោះ​ឳ​ពុក​ម្តាយ និង​លើក​ពី​ភាព​ឯការ​របស់​មនុស្ស​ចាស់​ពេល​នៅ​ម្នាក់ឯង​។​