សម្តេចព្រះរាម​នរោត្តម បុ​ប្ជា​ទេវី

​សម្តេចព្រះរាម​នរោត្តម បុ​ប្ជា​ទេវី ត្រូវបាន​ប្រជារាស្ត្រ​ទូទៅ​ស្គាល់​ព្រះនាម និង​ព្រះភ័ក្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ​យ៉ាងច្បាស់​ទៅហើយ ។ នោះ​គ្រប់ៗ​គ្នា​បានដឹងថា ព្រះអង្គ​គឺជា​ព្រះរាជ​បុត្រី​ច្បង​របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្តេចព្រះ​នរោត្តម សីហនុ អតីតព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​អ្នក​ម្នាង ផា