តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា ប្រធានាធិបតី និង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​ណាខ្លះ​ដែលមាន​ប្រាក់ខែ​ខ្ពស់បំផុត​នៅលើ​ពិភពលោក ?

ទោះបីជា​ប្រទេស​របស់ខ្លួន​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​ពួក​មេដឹកនាំ​របស់​ប្រទេស​ទាំងនេះ​មិនបាន​កាត់បន្ថយ​ប្រាក់ខែ​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ជួយ​សន្សំសំចៃ​ជាតិ​នោះទេ គឺ​ពួកគេ​នៅតែ​ជា​មេដឹកនាំ​ដែលមាន​ប្រាក់ខែ​ខ្ពស់​ជាងគេ​បង្អស់​នៅលើ​ពិភពលោក​ដដែល ។