ឆាក ជីវិត​ពិត រាជ​សម្លេង​មាស រស់ សេរី​សុទ្ធា (​ភាគ ១)

​ដោយ អ​.​ផា​ណ្ណា ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ច្រើន​បាន​ស្គាល់​អ្នកស្រី រស់ សេរី​សុទ្ធា ដោយសារតែ​បទ​ចម្រៀង​ដ៏​ពិ​រោះ​អង្រួន​ដួងចិត្ត​មនុស្ស​គ្រប់​វ័យ ឲ្យ​រំភើប​ញាប់​ញ័រ​ទៅតាម​អត្ថន័យ​បទ​ចម្រៀង និង​នៅតែ​បំពេ​ដួងចិត្ត​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​មកដល់ពេលនេះ​មិន​ជិនណាយ ។ ប៉ុន្តែ​ទោះបី​សព្វថ្ងៃនេះ ទាំង​ម្ចាស់​កម្មវិធី​វិទ