ស​ហ​ព័​ន្ឋ​ស្រូ​វ អង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា​ស​ម្តែ​ង​សុ​ទិ​ដ្ឋិ​និ​យ​ម​លើ​ច​ក្ខុ​វិ​ស័​យ​ទិ​ស​ដៅ​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​ ក្នុ​ង​វេ​ទិ​កា​ស្រូ​វ អ​ង្ក​រក​ម្ពុ​ជា​ លើ​ក​ទី​ ៥

សហ​ព័​ន្ធ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា (ស.អ.ក) នឹ​ង​ប​ង្ហា​ញ​ជូន​នូ​វ​ទិ​ស​ដៅ​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ វិ​ស័​យ​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា ស​ម្រា​ប់​រ​យៈ​ពេ​ល​ ៥​ឆ្នាំ​ខា​ង​មុ​ខ ក្នុ​ង​វេ​ទិ​កា​ស្រូ​វ​អ​ង្ក​រ​ក​ម្ពុ​ជា​លើ​ក​ទី ៥ ដែ​ល​ប្រ​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៤-២៥-២៦ ខែ មករា  ឆ្នាំ ២០១៦  នៅ​សណ្ឋា​គា​រ​សុ​ខា ភ្នំ​ពេ​ញ។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្មវិធីនេះ មានការអញ្ជើញបើកកម្មវិធី ក្រោម​អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់  សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ។ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា (ស.អ.ក) នឹងបង្ហាញទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍វិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី កិច្ច ពិ​ភា​ក្សា​ពិ​គ្រោះ​យោ​ប​ល់ ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន ៦រួមមាន៖ ពូជ  , ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ,  ការទុកដាក់ (ឃ្លាំ​ង​ស្តុ​ក និងម៉ាស៊ីនសម្ងួត) ,  ការទទួលឥណទាន ,  ទីផ្សារ និង ការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជា។ អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករប្រមាណ ៧០០នាក់ ដែលរួមមានតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ស​ហ​គ​ម​ន៍​ក​សិ​ក​ម្ម ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ […]