​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 នៅ Garden City Golf Club ​គឺ​ជា​ការ​ប្រកួត​ដើម្បី​បង្កើន​មូលនិធិ​​លើក​កំពស់ ​និង​គាំទ្រ​សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខុមាលភាព ក៏​ដូចជា​ប្រមូល​ប្រាក់​មួយ​ចំនួន​ជួយ​ដល់​ក្រុម​កីឡាករ​បាល់ទាត់​ដែល​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្ដែង។

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យលោក Thomas Hundt អគ្គ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Smart

 

ការ​ប្រកួត​នេះ​ដែរ មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​ជាង​៨០​នាក់​ដែល​អញ្ជើញ​មក​ពី​ឧស្សាហកម្ម​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋាភិបាល ​និង​មន្ត្រី​ស្ថានទូត​ជា​ដើម។  ​នេះ​ជា​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​៣​ហើយ ​សម្រាប់​កម្មវិធី​មួយ​នេះ​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ​ចល័ត Smart ជាមួយ​ដៃ​គូ​សហការ​ផ្សេង​ទៀត។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ខ្លះ​ៗ​នៃ​ការ​ប្រកួត៖

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

​​កម្មវិធី​ប្រកួត Smart Golf Tournament 2016 បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ