កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់


កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

ក្រុម Cambodia All Stars ​តំណាង​ឱ្យ​កម្ពុជា ​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម Buriram United ​ដោយ​លទ្ធផល ៦-៥ (គិត​ទាំង​បាល់​ទាត់​ប៉េណាល់ទី) ​នៅ​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​រាប់​ម៉ឺន​នាក់។

 

ក្រោយ​ជ័យជម្នះ​នេះ​ដែរ ទាំង​កីឡាករ​ទាំង​គ្រូ​បង្វឹក​សុទ្ធ​តែ​អរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ដល់​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​ទាំង​អស់ ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​និង​អ្នក​គាំទ្រ​ដែល​បាន​ទស្សនា​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍។ មាន​អ្នក​គាំទ្រនេះ​ហើយ ទើប​បណ្ដាល​ឱ្យ​កីឡាករ​ទាំងអស់ ប្រឹង​លេង​រហូត​ទទួល​បាន​ជ័យជម្នះ (សម្ដី ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា)។ ចុះ​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​នោះ​យ៉ាង​ណា​ទៅ? សូម​ក្រឡេក​មើល​កម្រង​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ ដើម្បី​ដឹង​ថា​អស្ចារ្យ​ប៉ុណ្ណា៖

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

កម្រង​រូបភាព​ទាំង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​អ្នក​គាំទ្រ ​អស់​ស្ទះ​ម៉ង់

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ