រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

ហ្វូស៊ីលសត្វក្រពើសមុទ្រ ធំជាងគេបំផុត ត្រូវបានរកឃើញនៅ ប្រទេសទុយណេស៊ី។ វាធំជាងត្រីឆ្លាម Great White Shark និងមានលលាដ៍ក្បាលធំ។

រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

បំណែកគ្រោងឆ្អឹងដែលគេរកឃើញនេះ ធ្វើឲ្យគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាវារស់នៅលើផែនដីកាលពី១៣០លានឆ្នាំមុន។ នៅពេលនោះ គឺជាពេលដែលដាយណូស័រ កំពុងគ្រប់គ្រងដែនគោក ហើយសត្វធំៗដូចជាក្រពើនេះជាដើម ជាសត្វខ្លាំងក្នុងសមុទ្រ។ វាមានប្រវែងជាង១០ម៉ែត្រ ប្រហែលប្រវែងរថយន្តក្រុងមួយដែរ។

គេមិនច្បាស់ពីទំហំខ្លួនវាទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលលាដ៍ក្បាល គឺមានប្រវែង ១,៦ម៉ែត្រទៅហើយ។ នេះជាការរកឃើញថ្មី ដ៏ធំបំផុតមួយ ដែលមិនធ្លាប់មានកន្លងមក ចំពោះសត្វផុតពូជដែលជាពូជអំបូរសត្វក្រពើ៕

រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

 

រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

រកឃើញ ហ្វូស៊ីល ក្រពើសមុទ្រ វែងដូច ឡានក្រុង

ប្រភព៖ សប្បាយ