ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

Doliprane TVC

បូ វេន​ដា ដែលជា​ភរិយា​របស់ ប៉រ បាន​យក​កម្រងផ្កា​មក​ដាក់​លើ​សព​ប្តី ដើម្បី​បញ្ជាក់​សេចក្តី​គោរព ការ​លាគ្នា​ជា​លើកចុងក្រោយ ពោរពេញ​ទឹកភ្នែក និង សម្លេង​ទ្រហោយំ​មិន​ឈប់ រហូត​ឪពុក​របស់​នាង​ត្រូវ​អង្គុយ​ឱប​កូនស្រី ដើម្បី​នាង​មាន​រំជួលចិត្ត​ខ្លាំងពេក​។​

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

​ទន្ទឹមនឹងនោះ ការចូលរួម​របស់​ម​ហា​ជន​បាន​តម្រៀបជួរ​គ្នា​យ៉ាង​កុះករ ព្រោះ​ដើម្បី​មក​លា ប៉រ ជា​លើកចុងក្រោយ ហើយក៏​ដើម្បី​បួងសួង​ឱ្យ ប៉រ បាន​ទៅកាន់​សុគតិភព​៕ ខេ​រី​
(​ប្រភព​៖ ខោ​ស៊ុ​ក​)

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)

ទិដ្ឋភាព​បូជាសព ប៉រ (​មាន​វីដេអូ​)