វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​

Doliprane TVC

​ក្នុងចំណោម​វីដេអូ​ពិធី​បូជាសព​របស់លោក ប៉រ មានតែ​វីដេអូ​រយៈពេល ៣ ម៉ោងជាង​នេះ មាន​សន្ទុះ​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ច្រើនជាង ព្រោះ​រាល់​សកម្មភាព​ក្នុង​បុណ្យសព​គឺ​មិនមាន​កាត់ចេញ ដូចនេះ​អ្នក​ដែល​ចង់ឃើញ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំងអស់ គឺ​បាន​ចូល​មើល​វីដេអូ​នេះ​គ្រប់គ្នា​៕ ខេ​រី​

វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​

វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​

វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​

វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​ វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​ វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​

  • វី​ដេ​អូ​​បូជាសព​របស់ «​ប៉រ​» តាំងពីដើម​ដល់​ចប់ ដែលមាន​អ្នក​ចូល​មើល​លើសពី ១ លាន​នាក់​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/25  Category:សិល្បៈ