​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន


​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន

ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន ប្រហែល​ជា​នៅ​ចាំ​ឈ្មោះ​របស់ EV. Band ដែល​ជា​កន្លែង​កំណើត​សិល្បៈ​របស់​តារា​ចម្រៀង​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន មុន​ពេល​ពួក​គេ​មាន​ឱកាស​ច្រៀង​ឱ្យ​ផលិតកម្ម​នានា។

 

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នបូ វិចិត្រ, សុគន្ធ កញ្ញា, ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត, យក់ ថិតរដ្ឋា, សែម សង្វាត

ក្រុម​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លោក អៀ វឌ្ឍនា អំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ ប្រធាន​ក្រុម​រូប​នេះ ​បាន​រំលឹក​ប្រាប់ Sabay ថា កាល​នោះ​មាន​បទ​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​បាន​ទទួល​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដូចជា​បទ “ចិត្ត​ដាច់” ច្រៀង​ដោយ យក់ ថិតរដ្ឋា និង​បទ “ស្នេហ៍​តាម​ទូរសព្ទ” ច្រៀង​ដោយ សែម សង្វាត ជា​ដើម។ សូម​មើល​រូប​ថត​អនុស្សាវរីយ៍​របស់​ពួក​គេ​​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នលោក អៀ វឌ្ឍនា ប្រធាន​ក្រុម(ខាង​មុខ​គេ)

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នមាស សុខសោភា

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នសែម សង្វាត

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នយក់ ថិតរដ្ឋា

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នជិន សេរីយា

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នករុណា ពេជ្រ

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត

​រូប​ថត​​​ដ៏​កម្រ​របស់សមាជិក​​​ក្រុម EV. Band ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ការ​ពិត​ សុទ្ធ​តែ​តារា​ល្បីៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន

 

អត្ថបទ៖ សំ ជំនាញ

រូប​ថត៖ ផ្ដល់​ឱ្យ