តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

ស្ទីល​ស្លៀក​ពាក់​របស់​តារា​កូរ៉េ​គឺ​ពិត​ជា​​សម្បូរ​បែប ប៉ុន្តែ​ម្ដង​ម្កាល​គេ​ឃើញ តារា​មួយ​ចំនួន​ស្លៀក​ពាក់​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ដូច​គ្នា ដោយ​សារ​សំលៀកបំពាក់​ទាំង​នោះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ម៉ូដ​ចេញ​ថ្មី​ពី Brand ល្បី​ៗ។ ថ្ងៃ​នេះ​យើង​មក​មើល​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​ចំនួន ៦គូ​ដែល​ធ្លាប់​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​ដូច​គ្នា​ដោយ​ចៃដន្យ។ ទស្សនា​ហើយ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ទាំង​អស់​គ្នា ថា​តើ​តារា​មួយ​ណា​ស្លៀក​សម​ជាង?

 

១. Jessica – Kim Yuna

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

 

២. Jun Ji Hyun – Shin Min Ah  

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

៣. Seohyun – Suzy

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

 

៤. IU – Suzy  

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

៥. IU – Seolhyun

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

 

៦. IU – Hani  

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បី​ៗ ​លេង​ម៉ូដ​ជាន់​​គ្នា អ្នក​ណា​​មើល​ទៅ​ស្អាត​ជាង?

 

 

ចុចអាន៖រ៉ូប​ទាំង​១០ ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ Fan Bing Bing ក្លាយ​ជា​កំពូល​តារា​កម្រាល​ព្រំ​ក្រហម

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
រូបភាព៖ បរទេស