អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ


អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

ក្រុម​ Buriram United ​បាន​មក​ប្រកួត​មិត្តភាព​ជាមួយ​ក្រុម Cambodia All Stars ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ខែ​មករា​កន្លង​ទៅ។ ក្រុម​ថៃ​មួយ​នេះ ក៏​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​ស្មោះស្ម័គ្រ​មក​ជាមួយ​មួយ​ក្រុម​ដែរ ដែល​មាន​គ្នា​ប្រមាណ​ជា​២០​នាក់​ជាង ដោយ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ​រាំ​ផង ច្រៀង​ផង​តាំង​ពី​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកួត​រហូត​ទល់​តែ​ចប់​ប្រកួត​តែ​ម្ដង។

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

ត្បិត​តែ​មិន​អាច​យក​ឈ្នះ​ក្រុម Cambodia All Stars ​បាន ប៉ុន្តែ​ក្រុម Buriram United ​មិន​ភ្លេច​អរគុណ​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​ពួកគេ​នោះ​ទេ ដោយ​ចប់​ការ​ប្រកួត​ពួកគេ​បាន​ច្រៀង​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ក្លឹប​ជាមួយ​គ្នា​ទៀត​ផង។ ចង់​ដឹង​ថា​អ្នក​គាំទ្រ​ថៃ ​ច្រៀង​រាំ​សប្បាយ​យ៉ាង​ណា សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

 

 

អ្នក​គាំទ្រ Buriram ​ប៉ុន្មាន​នាក់​នេះ ​មិន​ឱ្យ​ចាញ់​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ឡើយ

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ