នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុម ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ សិក្សាតម្លៃកសិកផល

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការសិក្សាសា្រវជ្រាវតម្លៃកសិកផលនៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ដល់កសិផលនៅកម្ពុជា ប្រយោជន៍រួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករ។

ថ្លែងនៅក្នុងពីធីបើកវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជា លើកទី៥ ដែលរៀបចំឡើងដោយ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ បានថ្លែងណែនាំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលលោកបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាប្រធាន និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវទីផ្សារតម្លៃកសិផល ជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ជាអាទិ៍ ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុម ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ សិក្សាតម្លៃកសិកផល

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុម ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ សិក្សាតម្លៃកសិកផល

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុម ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ សិក្សាតម្លៃកសិកផល

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យឧត្តមក្រុម ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ សិក្សាតម្លៃកសិកផល