សេង សូ​ណា សម្រាល​បានកូន​ស្រី មិនទាន់​រក​ឪពុក​របស់​កូន​ឃើញ​

ដំណឹងថ្មី៖ ​កន្លងមក​គេ​ទទួលដំណឹង​ថា កញ្ញា សេង សូ​ណា បាន​បាន​សំងំ​ពពោះ ដោយ​មិនបាន​បង្ហាញមុខ​ក្នុង​ពិភព​សិល្បៈ​ឡើយ​។ ពេលនោះ​នាង​បាន​អះអាងថា កូន​ក្នុង​ពោះ​របស់​នាង​បានមកពី​ការចាក់​មេជី​វិត​របស់​បុរស​ភេទ​ទី​៣​។ អ្វីដែល​ជំរុញ​អោយ​នាង​ឈានដល់​ការចាក់​មេជី​វិត​នោះ គឺ​មានការ​សំណូមពរ​ពី​បុរស​ម្នាក់​នោះ អោយ