តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram


តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

កន្លង​មក​ Sabay ធ្លាប់​​បង្ហាញ​ពី​តារាប្រុស-ស្រី ដែល​មាន​អ្នក​ចំនួន​ Like ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook តែ​ថ្ងៃ​នេះ Sabay នឹង​បង្ហាញ​ពី​តារា​​ដែល​និយម​ប្រើប្រាស់​​ Instagram វិញ​ម្ដង។

 

តោះ​! មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា​តារា​ស្រី​ ១០ ​រូប​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ Instagram​៖

 

1) កញ្ញា គង់ ចាន់ស្រីមុំ មាន​អ្នក​ Follow 140k

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

2) កញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា មាន​អ្នក​ Follow 160K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

3) អ្នក​នាង សុខ សោម៉ាវត្តី មាន​អ្នក​ Follow 160k

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

4. កញ្ញា មាន សូនីតា មាន​អ្នក​ Follow 112k

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

5) កញ្ញា ម៉ាក សែនសូនីតា មាន​អ្នក​ Follow 99.3K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

6) អ្នក​នាង សារ៉ាយ សក្ខណា មាន​អ្នក​ Follow 87.3K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

7) កញ្ញា សុគន្ធ និសា មាន​អ្នក​ Follow 78.6K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

8) កញ្ញា ភិន សុដាលីស មាន​អ្នក​ Follow 73.9K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

9) កញ្ញា សុខ ពិសី មាន​អ្នក​ Follow 73.2K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

10) កញ្ញា មាស សុខសោភា​ មាន​អ្នក​ Follow 66.6K

 
តារា​ស្រី​ ១០ រូប ​ដែល​មាន​អ្នក​ Follow ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ Instagram

 

អត្ថបទ៖ សាម៉ឺឌី