បក្ស​ប្រឆាំង​អូស្ដ្រាលី​ហៅ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ជាក់​ថា​នឹង​មិន​បញ្ជូន​ការងារ​សេវា​សាធារណៈ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

គណបក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​កំពុង​តែ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​មិន​បញ្ជូន​ការ​ងារ​សេវា​សាធារណៈ​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។

  • បក្ស​ប្រឆាំង​អូស្ដ្រាលី​ហៅ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បញ្ជាក់​ថា​នឹង​មិន​បញ្ជូន​ការងារ​សេវា​សាធារណៈ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+