នាយ​ឧត្ដម​សេនីយ៍​​ សៅ​ សុខា ចុះ​ពិនិត្យ​កន្លែង​ស្ដុក​ឈើ​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ឦសាន​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​នាយ​ឧត្ដម​សេនីយ៍​ សៅ សុខា ចុះ​ពិនិត្យ​កន្លែង​ស្ដុក​ឈើ និង​ក្រុមហ៊ុន​សម្បទាន​ដី​ព្រៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ឦសាន។ ចំណាត់ការ​នេះ​បាន​ការ​សាទរ​ពី​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​។