ថ្ងៃ​នេះ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​ផ្គុំ​បដិមា​សិរសា​ព្រះ​ហរិហរៈ​​ដែល​បារាំង​ទើប​ប្រគល់​មក​ឲ្យ​ជា​មួយ​ដង​ខ្លួន​

ក្រសួង​វប្បធម៌​កម្ពុជា​ឲ្យ​ដឹង​ថា សារមន្ទីរ​មួយ​របស់​បារាំង​បាន​ប្រគល់​ចម្លាក់​​បដិមា​សិរសា ឬ​ក្បាល​របស់​ព្រះ​ក្នុង​សាសនា​ហិណ្ឌូ​ដល់​កម្ពុជា​ដែល​គេ​បាន​យក​ចេញ​ពី​​ប្រាសាទ​បុរាណ​ខ្មែរ​១៣០​ឆ្នាំមុន។

  • ថ្ងៃ​នេះ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​ផ្គុំ​បដិមា​សិរសា​ព្រះ​ហរិហរៈ​​ដែល​បារាំង​ទើប​ប្រគល់​មក​ឲ្យ​ជា​មួយ​ដង​ខ្លួន​已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+