វៀតណាម​កំពុង​រៀប​ចំ​សមាជ​បក្ស​ជ្រើស​រើស​មេដឹកនាំ​ថ្មី

ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​មេដឹកនាំ​នយោបាយ​កាល​​ពី​ម្សិលមិញ​ខណៈ​ពេល​ដែល​បក្ស​កុម្មុនីស្ដ​ធ្វើ​សមាជ​៥​ឆ្នាំ​ម្ដង​ដើម្បី​​ជ្រើស​រើស​មេដឹកនាំ​ថ្មី​ខណៈ​មាន​ការ​ប្រទាញ​ប្រទង់​ជូរ​ចត់​រវាង​បក្ស​ពួក​​នៅ​ក្នុង​គណបក្ស​នេះ។