គ្រួសារ​អូស្ដ្រាលី​មួយ​បរិច្ចាគ​ប្រាក់​១សែន​ដុល្លារ​ទៅ​ឲ្យ​សាលា​មត្ដេយ្យ​នៅ​ឡាវ​

ក្រុម​គ្រួសារ​អូស្ដ្រាលី​មួយ​បាន​បរិច្ចាគ​ប្រាក់​១សែន​ដុល្លារ​ទៅ​ឲ្យ​​សាលា​មត្ដេយ្យ​មួយ​នៅ​ឡាវ​​ដើម្បី​ជា​ការ​ឧទ្ទិស​រំលឹក​ដល់​កូន​ប្រុស​របស់​ខ្លួន​ និង​គ្រួសារ​ ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្លាក់​យន្ដហោះ​នៅ​ឡាវ​កាល​ពី​ពេល​២​ឆ្នាំ​​មុន។