ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន


ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

កាល​ពី​ពេល​កន្លង​ទៅ​នេះ​ ច្បាប់​ចរាចរណ៍ផ្លូវ​គោករបស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​កែ​សម្រួល​ជា​ថ្មី​ ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ម៉ូតូ​មាន​កម្លាំង​មិន​លើស​ពី​១២៥​សេសេ​ មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​នោះ​ឡើយ។ ចំពោះ​​ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​​ទេ​នោះ​ អាច​ពិចារណា​ជម្រើស​ម៉ូតូ​១០​ម៉ូដែល​ខាង​ក្រោម៖

 

-ហុង​ដា​ Dream ស៊េរី​២០១៦​៖ កម្លាំង​១២៥​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-ហុងដា​ Moove ស៊េរី​២០១៦៖ កម្លាំង​១១០​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-ហុងដា​ Zoomer X ស៊េរី​២០១៦៖ កម្លាំង​១១០​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-ហុងដា​ Scoopy ស៊េរី​២០១៥៖ កម្លាំង​១១០​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-ហុងដា​ Click ស៊េរី​២០១៦៖ កម្លាំង​១២៥​សេសេ​

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-ហុងដា​ MSX ស៊េរី​២០១៥៖ កម្លាំង​១២៥​សេសេ​

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-Suzuki Let’s ស៊េរី​២០១៥៖ កម្លាំង​១១៣​សេសេ​

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

​​​​​-Suzuki Viva ស៊េរី​២០១៦៖ កម្លាំង​១១០​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-Yamaha Fino ស៊េរី​២០១៦៖ កម្លាំង​១២៥​សេសេ

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

 

-Yamaha Mio 125i ស៊េរី​២០១៥៖ កម្លាំង​១២៥​សេសេ​

 

ម៉ូតូ​ស៊េរី​ថ្មី​​១០​ម៉ូដែល​ គ្មាន​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន

​​​​​​​​​
​​​

ចុច​អាន៖ ម៉ូតូ​​ស៊េរី​ថ្មី​ ចំនួន​១០ម៉ូដែល​​មាន​ឃ្លុប​កែប​ធំ​អាច​ដាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​បាន

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ បរទេស​​​​