ស្នងការ នគរបាលខេត្ត កោះកុង បានប្រគល់ថវិកា ចំនួន១០លានរៀល ដល់គ្រួសារសមាជិក ទទួលមរណៈភាព ចំនួន៤គ្រួសារ

កោះកុង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ លោក សំ ឃិតវៀន ស្នងការនគរបាលខេត្ត និងជាប្រធានសមាគមមិត្ត នគរបាលជាតិកម្ពុជា ខេត្តកោះកុង បានប្រគល់ថវិកាសរុប ចំនួន១០លានរៀល ដល់សមាជិកនគរបាល ទទួលមរណៈភាព កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ ស

មាជិក ទាំង៤គ្រួសារ មានឈ្មោះ លោកឡាច ហ៊ាង ជាស្វាមី ប្រពន្ធ័ ឈ្មោះ ម៉ៃសុធា (ទទួលមរណៈភាព) ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន១លានរៀល។ ២-ឈ្មោះ លោក ឡុង វណ្ណី ជាស្វាមី ប្រព័ន្ធឈ្មោះ នៅ យឿន (ទទួលមរណៈភាព) ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន១លានរៀល។ ៣- ឈ្មោះ លោកស្រី មុត ជីលី កូនស្រីសព លោក វរ.ឯក ឃឹម សាមុត (ទទួលមរណៈភាព) ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន៤លានរៀល។ ៤- ឈ្មោះ លោកស្រី កា ស្រីនាង កូនស្រីលោកព្រិនបាលឯក លោក សោម ឃុន (ទទួលមរណៈភាព) ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៤លានរៀល។

ក្នុងឱកាសនេះ ក្រុមគ្រួសារសពបានសំដែង អំណរគុណ ដល់លោកស្នងការខេត្ត ដែលបានយល់ចិត្ត ទុក្ខដាក់មកលើគ្រួសារ គាត់ទាំង៤រូប៕

ស្នងការ នគរបាលខេត្ត កោះកុង បានប្រគល់ថវិកា ចំនួន១០លានរៀល ដល់គ្រួសារសមាជិក ទទួលមរណៈភាព ចំនួន៤គ្រួសារ

ស្នងការ នគរបាលខេត្ត កោះកុង បានប្រគល់ថវិកា ចំនួន១០លានរៀល ដល់គ្រួសារសមាជិក ទទួលមរណៈភាព ចំនួន៤គ្រួសារ

ស្នងការ នគរបាលខេត្ត កោះកុង បានប្រគល់ថវិកា ចំនួន១០លានរៀល ដល់គ្រួសារសមាជិក ទទួលមរណៈភាព ចំនួន៤គ្រួសារ

ស្នងការ នគរបាលខេត្ត កោះកុង បានប្រគល់ថវិកា ចំនួន១០លានរៀល ដល់គ្រួសារសមាជិក ទទួលមរណៈភាព ចំនួន៤គ្រួសារ