មកស្គាល់មុខ ម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិន ឆ្នាំ២០១៦ថ្មីៗ ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅ?

ការប្រលងបវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិនឆ្នាំ២០១៦ (Miss Chinese International 2016) ដែលបានធ្វើកាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ រៀបចំដោយទូរទស្សន៍ TVB រកឃើញម្ចាស់ មកុដហើយ គឺបវរកញ្ញា Jennifer Coosemans មកពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដា។

មកស្គាល់មុខ ម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិន ឆ្នាំ២០១៦ថ្មីៗ ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅ?

មុននឹងឈានក្លាយ ជាម្ចាស់មកុដនេះ Jennifer បានយកឈ្នះបវរកញ្ញា ១៣រូបផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រលង។ ជាកូនកាត់បែលហ្សិក និងចិននិងជាម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាចិននៅ ទីក្រុង Vancouver (Miss Chinese Vancouver) កាលពីខែ ធ្នូ បវរកញ្ញាវ័យ២១ឆ្នាំ អាចនិយាយបាន៥ភាសាមានដូចជា អង់គ្លេស, ភាសាចិន, កាតាំង, សៀងហៃនិងបារាំង។ ចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ (Miss Chinese International 2016) បានទៅបវរកញ្ញា Mary Chen មកពីទីក្រុងញីវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈលេខ៣ធ្លាក់ទៅបវរកញ្ញា Tiana Luan តំណាងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ម្ចាស់មកុដ

មកស្គាល់មុខ ម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិន ឆ្នាំ២០១៦ថ្មីៗ ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅ?

មកស្គាល់មុខ ម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិន ឆ្នាំ២០១៦ថ្មីៗ ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅ?

មកស្គាល់មុខ ម្ចាស់មកុដ បវរកញ្ញាអន្តរជាតិចិន ឆ្នាំ២០១៦ថ្មីៗ ស្អាតប៉ុណ្ណាទៅ?

ប្រភព៖ សប្បាយ