ក្រសួង​សាធារណការ​ប្រកាស​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​សេវា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ឡើងវិញ​​​


ក្រសួង​សាធារណការ​ប្រកាស​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​សេវា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ឡើងវិញ​​​

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក បាន​​​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ឡើង​វិញ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ នៅ​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង ដឹក​ជញ្ជូន​រាជធានី-ខេត្ត។

 

 

នេះ​បើ​យោង​តាម​លិខិត​ជូន​ដំណឹង​មួយ​ដែល​ចុះ​ហត្ថលេខា ដោយ​ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក ចុះ​កាល​បរិច្ឆេត​ថ្ងៃ​ ទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ៕

 

ក្រសួង​សាធារណការ​ប្រកាស​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​សេវា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ឡើងវិញ​​​