លោក ច​ន ឃែ​រី មកដល់​យប់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ​នឹង​លើកឡើង​អំពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​និង​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា

ដំណឹងថ្មី៖ ​លោក ច​ន ឃែ​រី (John Kerry) គ្រោង​ទៅដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ក្រោយពី​ចាកចេញ​ពី​ទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ ប្រទេស​លាវ ។ លោក ឃែ​រី ស្ថិតនៅក្នុង​ប្រទេស​លាវ ដែលជា​ប្រធាន​ឆ្លាស់​វេន​អាស៊ាន​នៅ​ឆ្នាំនេះ មួយផ្នែក​ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​~​អាមេរិក នៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក ន