គួច ម៉េង​លី​៖ អ្វីដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​គឺ​ដើម្បី​រួមចំណែក​ស្ថាបនា​ជាតិ​និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ (មានសម្លេង)

​លោក​គួច ម៉េង​លី​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ស្ថាបនិក​និង​ជា​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​Mengly J. Quach Holding និង​ជា​ស្ថាបនិក​និង​អគ្គនាយក​វិទ្យាស្ថាន​អន្ដរទ្វីប​អាម​រិ​ក​កាំ​ង ហើយក៏​ជា​បុគ្គល​ដែល​ហាន​ចេញមុខ​រិះគន់​ចំៗ​ជា​សាធារណៈ លើ​វិជ្ជាជីវៈ​និង​ឥរិយាបទ​គ្រូពេទ្យ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ផងដែរ​។​