ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

សម្តេច​ក្រុម​ព្រះ ៖ ​សមា​ជិក​ណា​ដែល​បំបែក​កម្លាំង​រាជា​និយម​ ខ្ញុំ​គ្មាន​ជម្រើស​ក្រៅពី​អញ្ជើញ​ឱ្យ​ចេញពី​បក្ស