សម្តេចតេជោ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្បីទទួលជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ ក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។

សម្តេចបានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ថា  “ការជ្រើសពូជស្រូវ ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ រួមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹក ការទុកដាក់ ឃ្លាំងស្តុក និងម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្រូវការទទួលឥណទាន លើផ្នែកអាជីកម្មស្រូវអង្ករ ការស្វែងរកទីផ្សារ នៃការនាំចេញស្រូវអង្ករការ គឺជាចំណុចសំខាន់ ក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ កម្ពុជានាំចេញអង្ករ នាពេលខាងមុខ”។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបន្តថា ការពិភាក្សាលើ បញ្ហាស្រូវអង្ករ ដែលមានទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងការជំរុញ លើកស្ទួយផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ការកែច្នៃ និងការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ វិស័យស្រូវអង្ករ កម្ពុជាទាំងមូល  គឺពិតជាមានសារសំខាន់៕

សម្តេចតេជោ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្បីទទួលជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ

សម្តេចតេជោ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្បីទទួលជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ

សម្តេចតេជោ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្បីទទួលជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ

សម្តេចតេជោ បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រ មួយចំនួន ដើម្បីទទួលជោគជ័យ លើវិស័យស្រូវ-អង្ករ