ឈួន សុវណ្ណឆៃ ថ្ងូរ​ថា​របរ​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ចង់​ដួល​បះជើង​

ដំណឹងថ្មី៖ ​អ្នកនាង​ប្រាប់ថា​ខ្លួន​មាន​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ធំៗ​ពីរ​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ស្អឺ ដោយ​កសិដ្ឋាន​មួយ​មាន​ជ្រូក​ប្រមាណ​ជាង​៧០០​ក្បាល និង​កសិដ្ឋាន​មួយទៀត​មាន​ជ្រូក​ប្រមាណ​ជាង​៣០០​ក្បាល​។ ជ្រូក​ទាំងនេះ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកនាង​កើប​ប្រា​ក់បាន​រាប់ពាន់​ដុល្លារ ក្នុងអំឡុង​នៃ​ការចាប់​លក់​ម្ដងៗ​។