រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក John Kerry មកដល់កម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក John Kerry មកដល់កម្ពុជា

លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បក់ដៃ​ទៅ​កាន់​ក្រុម​អ្នក​កាសែត​ក្រោយ​ពេល​លោក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​​​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។ REUTERS/Samrang

រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក John Kerry មកដល់កម្ពុជា

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ថ្មី​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា (ឆ្វេង) ដើរ​អម​លោក​ John Kerry រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ ពេៅលក្ខិណា/VOA)លោករដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយពេលពីរថ្ងៃ ដោយមានកិច្ចពិភាក្សា និងជំនួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ។ ភ្នំពេញ—

លោក John Kerry (ចន ឃែរី) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់កម្ពុជា​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ។

លោករដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយពេលពីរថ្ងៃ ដោយមានកិច្ចពិភាក្សា និងជំនួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ។

សូមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាម Facebook ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញត្រង់នេះ។

 

សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​យក​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុម​ផ្សាយ VOA៖

 

រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាមេរិក John Kerry មកដល់កម្ពុជា

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ថ្មី​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា (ឆ្វេង) ដើរ​អម​លោក​ John Kerry រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ ពេៅលក្ខិណា/VOA)