រឿងក្តី​ចម្លែក​ប្តឹង​ពី​ខ្មោចលង​

ដំណឹងថ្មី៖ ​កាលពីពេល​កន្លងទៅនេះ លោក ចូ​ស៊ូ ឈី​ន​ឈី​ឡា អាយុ​៣៧​ឆ្នាំ និង​ប្រពន្ធ មី​សែ​ល កា​ល្លេន អាយុ​៣៦​ឆ្នាំ​បានដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​លោក ទន្ត​បណ្ឌិត​រី​ឆាដ​ឡូ​ប៉េ​ស ឡើង​តុលា​ការជាន់ ខ្ពស់​រដ្ឋ​ញូ​វ​ចឺ​ស៊ី​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល​នៅ​ថម​រី​វ៉ឺ ដែល ពួកខ្លួន​កំពុងស្នាក់នៅ ។ អ្នក​ទាំងពីរ​ទាមទារ ប្រាក់​កក់​២២៥