តើ​ប៊ីចេង​ផ្តល់​ផល​អាក្រក់​ចំពោះ​សុខភាព ?

ប៊ីចេង ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​សំរាប់​បន្ថែម​រសជាតិ​ក្នុងការ​ចម្អិនម្ហូប ដើម្បី​បង្កើន​រសជាតិ​ឲ្យ​ឆ្ងាញ់ អ្នកខ្លះ​យល់ថា បើ​ទទួលទាន​ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​សក់​ជ្រុះ ការចងចាំ​ង​មិនល្អ ខូច​ខូ​រ​ក្បាល ខ្សោយ​ប្រាជ្ញា អាច​ងងឹតភ្នែក បំផ្លាញ​ខួរឆ្អឹង ។ ប៉ុន្តែ​អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក​ទទួលស្គាល់​ថា អាច​យ