កំពូល​ស្តេច​បើករថយន្ត ចិត្តរំលង​មឈូស

នេះ​ប្រហែលជា​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ហ៊ាន​ផ្សេង​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​នោះឡើយ ដើម្បី​បើករថយន្ត​កង់​ពីរ​កាត់​ ​ដង​វិថី​នានា​ក្នុង​ទីក្រុង​នោះ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវនេះ​មាន​យុវជន​មួយក្រុម​បាន​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ពួកគេ ដោយ​បើករថយន្ត​តែ​កង់​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ហេតុ​ការ​ណ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​មួយ​នេះ​បាន​កើតឡើង​កាលពីព