រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦


រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

ក្រុមហ៊ុន​​ Ralph & Russo ដែល​ជា​ Brand សំលៀកបំពាក់​ដ៏​ល្បី​នៅ​អង់គ្លេស​បាន​បង្ហាញ​ម៉ូដ​រ៉ូប​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដោយ​ម៉ូដ​ទាំង​នោះ​សក្ដិសម​ទាំង​នារី​នៅ​អាស៊ី និង​នៅ​បស្ចិម​ប្រទេស។ ចង់​ដឹង​ម៉ូដ​ទាំង​នោះ​ស្រស់​ស្អាត​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ សូម​តាមដាន​តាម​រយៈ Sabay តែ​ម្ដង៖

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

ចុចអាន៖រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ Haute Couture

  • រ៉ូប​ម៉ូដ​ទំនើបៗ​ស៊ីវិល័យ​ សម្រាប់​សុភាព​នារី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/26  Category:សិល្បៈ
Tags: