វ៉ាន វ​លក្ខណ៍​៖ ចង់​ល្បី​ទាល់តែ​សិច​ស៊ី​មួយ​ទំហឹង​

ដំណឹងថ្មី៖ តារា​សម្តែង​ដែល​និយម​បង្ហាញ​ភាព​សិច​ស៊ី កញ្ញា វ៉ាន វ​លក្ខណ៍ បាន​បង្ហើប​ប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ឲ្យ​ដឹងថា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​ខ្ញុំ​អាច​ថត​សិច​ស៊ី​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​ក៏បាន ដោយ​គ្មាន​បញ្ហា​នោះទេ ព្រោះថា​សិល្បៈ ប្រសិនបើ​យើង​ប្រកាន់ខ្លួន​ពេក គឺ​មិន​ងាយ​ល្បី​នោះទេ​។ នេះ​ជាស​ម្តី​របស់​កញ្ញា វាន វ​លក្ខ