ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន Google អា​ច​នឹ​ង​ត្រូ​វ​ប​ង់​ប្រា​ក់ ជំ​ពា​ក់​ពន្ធ​ប្រ​មា​ណ​ជា​ ១៧២ លា​ន​អឺ​រ៉ូ ទៅ​ឱ្យ​អា​ជ្ញា​ធ​រ​ព​ន្ធដា​អង់​គ្លេ​ស​

ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន Google នឹ​ង​ត្រូវ​ដោះ​ស្រា​យ​ប​ញ្ហា​ជា​មួយ​នឹ​ង​អា​ជ្ញា​ធ​រ​ព​ន្ធ​ដា រប​ស់​ប្រ​ទេ​ស​អ​ង់​គ្លេ​ស ហើ​យ​អា​ច​នឹ​ង​ត្រូ​វ​ ប​ង់​ប្រា​ក់​ជំ​ពា​ក់​ព​ន្ធ​ប្រ​មា​ណ​ជា ១៧២​លា​ន​អឺ​រ៉ូ ដែល​ប្រា​ក់​ជំ​ពា​ក់​ពន្ធ​ទំា​ង​នេះ​ គឺ​គ្រ​ប​ដ​ណ្ដ​ប់​​ក្នុង​​រយៈ ១០ ឆ្នំា​ចុង​ក្រោ​យ​នេះ​។  ​ទី​ភ្នា​ក់​ងា​រ​ព​ន្ធ​ដា​អ​ង់​គ្លេ​ស​ បា​ន​ដឹ​ក​នំា​កា​រ​ស៊ើ​បអ​ង្កេត ជា​ច្រើ​ន​ឆ្នំា​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ហើ​យ ដើ​ម្បី​ប​ញ្ជាក់​ថា​ ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន Google​ រប​ស់​ស​ហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិ​ក​ពិត ជា​បា​ន​បង់​ព​ន្ធ​ត្រឹ​ម​ត្រូ​វ​ទៅ​ឱ្យ​ប្រ​ទេ​ស​អ​ង់​គ្លេ​ស ឬ ក៏​យ៉ា​ង​ណា​។ យោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរអង់គ្លេស ក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានគេសង្ស័យ យ៉ាងទូលំ ទូ​លា​យ​ថា​បា​ន​ ផ្ទេរប្រាក់ចំណេញនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប តាមប្រទេស អៀកឡង់ ដើម្បីផ្ទេរបន្តទៅកាន់តំបន់ ប៊ឺ​ម៊ូត​ (Bermudes) នៃប្រទេសអង់គ្លេស ជាទីដែលក្រុមហ៊ុន Google មិនបានបង់ពន្ធណាមួយនោះទេ។ ចំ​ណែ​ក​ឯ​ក្រុ​ម​ អ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយដែរថា​ គិត ចាប់តំាង ពីឆ្នំា ២០០៥ ចំនួនប្រាក់ពន្ធដែល ក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវ​ប​ង់ ទៅឱ្យប្រទេសអង់គ្លេស បើធៀបទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺមានចំនួន ៣១ ពាន់លានអឺរ៉ូ ៕ ដោយ៖ ណាសាត

  • ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន Google អា​ច​នឹ​ង​ត្រូ​វ​ប​ង់​ប្រា​ក់ ជំ​ពា​ក់​ពន្ធ​ប្រ​មា​ណ​ជា​ ១៧២ លា​ន​អឺ​រ៉ូ ទៅ​ឱ្យ​អា​ជ្ញា​ធ​រ​ព​ន្ធដា​អង់​គ្លេ​ស​已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/26  Category:​អន្តរជាតិ