​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​


​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

ចំនួន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ប្រភេទ​ Hybrid មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ដោយសារ​វា​ស៊ី​សាំង​តិច ​និង​មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ជា​ច្រើន​ ដែល​សម្រួល​ដល់​ការ​បើក​បរ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​។​ Sabay សូម​បង្ហាញ​ជូន​ប្រិយមិត្ត​នូវ​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង​១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​គេ៖

 

១. Porsche 918 Spyder 2015 តម្លៃ ៩២៩ ០០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

២. BMW i8 2015 តម្លៃ ១៣៦ ៥០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៣. Lexus LS 600h 2015 តម្លៃ ១២០ ៤៤០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៤. Tesla Model S 2015 តម្លៃ ១០៥ ០០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៥. Porsche Panamera e-Hybrid 2016 តម្លៃ ៩៩ ០០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៦. Mercesdes-Benz S-Class S550 2016 តម្លៃ ៩៤ ៤០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៧. BMW ActiveHybrid 7 2015 តម្លៃ ៨៤ ៣០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៨. Porsche Cayenne E-Hybrid 2016 តម្លៃ ៧៧ ២០០ដុល្លារ

 

 ​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

៩. Volvo XC90 Hybrid 2016 តម្លៃ ៧១ ៦០០ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

១០. Volkswagen Touarage Hybrid 2015 តម្លៃ ៦៦ ៩៥៥ដុល្លារ

 

​កំពូល​រថយន្ត​ Hybrid ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​

 

​ប្រែសម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ autobytel