ស៊ូ សេង​ហ៊ួ ៖ ពី​ជីវិត​ក្រីក្រ​ក្លាយជា​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន​

ដំណឹងថ្មី៖​​​ ​ដូច​ពាក្យ​លោក​ប៊ី​ល​ហ្គេ​ត មួយ​ឃ្លា​បាន​លើក​ឡើ​ថា “​ប្រសិនបើ​យើង​កើត មក​ចំ​គ្រួសារ​ដែលមាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ​នោះ​វា​មិនមែនជា​កំហុស​យើង​ទេ តែ​នៅ ពេលដែល​ស្លាប់​ទៅវិញ​ក្នុង​សភាព​ក្រីក្រ​ទើប​ជា​កំហុស​របស់​យើង​”​យ៉ាងណា​ម៉ិ​ញ មនុស្ស​ភាគច្រើន​កើតមក​តែងតែមាន​ការលំបាក​តែ​ក៏មាន អ្នកខ្លះ​បាន​ទន់ជ