លោក អូបាម៉ា រង់ចាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅកិច្ចប្រជុំ កំពូល អាស៊ាន-អាមេរិក ខែក្រោយ នៅកាលីហ្វ័ញ៉ា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការ បរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ចន ឃើរី ដែលកំពុងបំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅកម្ពុជា ជាលើកដំបូងក្នុងជា រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស មហាអំណាចពិភពលោក នៅថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ បានថ្លែងអះអាងថា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកផ្ទាល់ នឹងរង់ចាំវត្តមានរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណៈប្រតិភូ នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក ដែលត្រូវធ្វឡើង នាខែកុម្ភៈ នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

លោក អូបាម៉ា រង់ចាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅកិច្ចប្រជុំ កំពូល អាស៊ាន-អាមេរិក ខែក្រោយ នៅកាលីហ្វ័ញ៉ា