( ទស្សនៈ​នយោបាយ )៖ តើ​ខ្មែរ​អាចជា​ក្តា​អុក​ចិន​យួន និង​អាមរ​រិ​ក ជាថ្មី​ឬ ?

​ជ័យ​.​ចេស្តា​៖ ពិតណាស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​តូច និង ក្រីក្រ ដ៏​កំសត់​មួយ ដែល​ងាយ​នឹង​ការ​ធ្វើបាប ឬ​រង​ឥទ្ធិពល​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​យក្ស​ធំៗ ធ្វើបាប​ពិសេស​ក្នុង​ស្រមោល​ដ៏​ខ្មៅ ងងឹត​ដែល​គេ​ពុំ​ចង់​គាស់កកាយ ឬ​ឲ្យ​វិលត្រឡប​មកវិញ​នោះឡើយ ។ ពោលគឺ​ស្រមោល​សោកនាដកម្ម​ដែល​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​បាន​ជួប ទឹកភ្នែក ន